Likvidace obchodních korporací - likvidátor Vladimír Minčev

Působím jako likvidátor obchodních korporací - společností s ručením omezených, i akciových společností.

Likvidátorem jsem zpravidla určen společníky či akcionáři společnosti při ukončení její činnosti či u společností dlouhodobě neaktivních.

Likvidace společnosti dle §§ 187–209 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) zajišťuji jako komplexní proces, neboť složitost procesu likvidace postupným vývojem legislativy přesáhla možnosti vedení obchodních korporací dříve provádějící likvidaci často svépomocí.

Likvidace od jejího zahájení až po výmaz, která probíhá řádně v souladu se zákonem, obnáší desítky odborných úkonů s nezbytnou znalostí a praxí v oblasti ekonomie a práva, kdy zcela bezproblémová likvidace trvá obvykle okolo půl roku, komplikovanější i v řádu let.

Při realizaci likvidací spolupracuji se zkušeným daňovým poradcem, advokátem s více než dvacetiletou praxí, a notářem.