Rozhodčí řízení - rozhodce Vladimír Minčev

Rozhodčí řízení (někdy též arbitráž), upravené zákonem č. 216/1994 Sb., je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody. Rozhodčí doložku je možno v současné době sjednat platně jen v případě, že jedna ze stran není spotřebitelem, který je považován za slabší smluvní stranu.

Jako rozhodce působím již více než 10 let, v průběhu doby jsem rozhodl celou řadu sporných řízeních, a to jako jediný rozhodce ad hoc, či jako člen tříčleného či pětičelného rozhodčího senátu. Jako rozhodce působím výlučně ve věcech, ve kterých jsem neposkytoval v minulosti žádné jiné služby včetně mediace, neboť by tím mohlo být zasaženo do nezávislosti rozhodce.

Vzhledem k tomu, že rozhodčí doložka ve smlouvě je sjednaná zpravidla neměnně, a v okamžiku existence sporu mezi stranami je dohoda nad změnou rozhodce obvykle komplikovaná, v případě, že se na mě obrátí některá ze stran s návrhem vedení mediačního řízení s cílem rozhodčímu řízení předejít, z opatrnosti doporučuji některého z kolegů mediátorů, se kterými dlouhodobě spolupracuji, aby v případě rozhodčího řízení bylo vyloučeno jakékoli riziko, byť jen teoretické, že bych jako rozhodce mohl být podjatý.

Na žádost vám rád poskytnu pro účely vašich smluv různé varianty rozhodčích doložek pro řešení nespotřebitelských sporů vyplývajících z vámi sjednávaných smluv.

Výhodou mnou vedených rozhodčích řízení je nestrannost, rychlost, důraz na ekonomicky efektivní průběh řízení, rozhodování s odborností.

Jako rozhodce žádným způsobem nespolupracuji, ani jsem v minulosti nespolupracoval, s úvěrovými (i jinými) společnostmi, které množstvím sporů (a tím odměn rozhodci) mohly vzbuzovat podezření, že si rozhodce zavazují k rozhodování určitým způsobem (i přesto, že soudy opakovaně konstatovaly, že taková skutečnost není důvodem k podjatosti rozhodce) a vždy se snažím postupovat tak, aby o nezaujatosti rozhodce nemohlo být ani na jedné ze stran sporu pochyb.