Mediace - mediátor Vladimír Minčev

Mediace je proces, do kterého znesvářené strany vstoupí dobrovolně, společně zvolí osobu na stranách nezávislého mediátora, který samotný proces vede, avšak za její výsledek jsou stále odpovědní účastníci mediace.

Úkolem mediátora je se s případem, jehož se spor týká, seznámit, sdělit stranám svůj předběžný odborný názor, zjistit požadavky a nároky stran, identifikovat sporné otázky, a pokusit se o nalezení smírného řešení případu mezi stranami.

Výhodou mediace je zpravidla zásadně nižší nákladnost, než vedení sporného řízení (soudní poplatky, právní zastoupení), neveřejnost (narozdíl od soudního řízení), která je důležitá zpravidla, pokud je předmětem nějaké know-how či další informace, které strany považují za neveřejné či tajné.

Při činnosti mediátora se vždy důkladně seznamuji nejen s předmětem sporu, ale i původem a historickými okolnostmi, za jakých vznikl, což často vede k rekonstrukci původních dohod a zachování dobrých obchodních vztahů mezi stranami, které případným sporným (soudním, rozhodčím řízením) jsou často narušeny. Mediace tak přináší výhody nejen ekonomické a časové, ale přináší i benefit otevřené budoucí spolupráce a dobrovolného plnění povinností, které byly v průběhu mediace dohodnuty.